Press enter to see results or esc to cancel.

Sådan laver du din gamle PC om til et informations display med firmaets vigtige data

Få besked når der er nye artikler

I den her guide vil jeg gennemgå hvordan du bruger din gamle PC til at lave et informations display med firmaets vigtige data. Det vil vi gøre ved at bruge en gammel PC, Microsoft Power BI, Microsoft PowerShell og data fra forskellige kilder som eksempelvis Microsoft Excel.

Det skal du bruge

For at lave informations displayet skal du bruge:

 • En gammel PC som kører Windows, har adgang til internettet og har Chrome installeret
 • En skærm du kan slutte den til
 • En Microsoft Power BI konto
 • Design af Power BI rapport
 • Data fra dit firma som du gerne vil vise, eksempelvis regneark

I de næste dele af artiklen vil jeg gennemgå de enkelte steps.

En gammel PC

I gemmerne har jeg fundet en gammel PC som er en Acer Aspire R3610. Specifikationerne på den kan læses her

Microsoft Power BI konto

For at oprette en Microsoft Power BI konto, så skal du gå til https://powerbi.microsoft.com/en-us/get-started/ og oprette dig som bruger.

Download af desktop designer

Når du har oprettet dig som bruger, så skal du gå til https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ og downloade Microsoft Power BI Desktop designer og installere den.

Design af rapport

For at designe din rapport kan du bruge flere forskellige typer af data og herunder er links til artikler der kan hjælpe dig igang:

Upload af rapport til Power BI online

For at kunne bruge rapporten skal du publicere den til Power BI online. Der er i flere af de ovennævnte guides angives hvordan du gør dette.

Du kan altid gøre dette ved at benytte knappen Publish i Microsoft Power BI Desktop Designer som vist på billedet nedenfor.

Offentliggørelse af rapport

For at offentliggøre rapporten, så vi kan se den fra PC’en så skal være først publicere den på internettet ved hjælp af nedenstående menupunkt på Power BI Online

Herefter får du en URL som du skal gemme, da vi skal bruge den i PowerShell scriptet senere.

PowerShell script

PowerShell scriptet er motoren i forhold til at afvikle rapporten på PC’en.

Scriptet gør følgende:

 • Åbner Chrome i Kiosk mode
  Kiosk mode betyder at Chrome er sværere at lukke og du skal bruge ALT + F4 for at lukke programmet.
 • Navigerer til rapporten
 • Opdaterer hjemmesiden med rapporten en gang hver X minut

Scriptet ser ud som nedenfor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
# Sti hvor Crhome er installeret
$pathToChrome = 'C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe'
# Temporær folder for bruger data
$tempFolder = '--user-data-dir=c:\temp'
 
$startmode = '--kiosk' # '--start-fullscreen' Kan også bruges
 
# Opsætning af URL der skal vises
$startPage = 'URL DER SKAL VIESS'
Start-Process -FilePath $pathToChrome -ArgumentList $tempFolder, $startmode, $startPage
 
 
while(1) { # Evigt loop
  sleep -Seconds 60 # Vent 1 minut
  $wshell = New-Object -ComObject wscript.shell 
  if($wshell.AppActivate('Chrome')) { # Skifter til Chrome hvis den ikke er i fokus
  Sleep 1 # Venter på Chrome kommer i fokus
  $wshell.SendKeys('{F5}') # Sender F5/Opdater til Chrome
  } else { break; } # Hvis Chrome ikke er åben lukkes scriptet
}

Du kan downloade scriptet nedenfor og selv rette URL til med Notepad.

 

Opsætning af Windows task

Der skal opsættes en Windows Task der bruges til at starte PowerShell scriptet hver gang PC’en startes.

For at gøre dette, så skal du have downloadet eller lavet PowerShell filen og have lagt den et sted du kan finde, eksempelvis: C:\Dashboard\

Herefter laver du en Windows Task ved at gå i Start og søge på Task og så får du nedenstående frem og her trykker du Opret ny basis opgave:

Her skal du udfylde skærmbillederne som vist nedenfor:

Når det er sat op, så vil PowerShell scriptet starte Chrome med rapporten hver gang PC’en startes

Test af Informations display

Når du har lavet følgende opsætning og starter din PC, så vil det se ud som nedenfor. Her starter PowerShell scriptet, Chrome åbnes på rapporten og rapporten opdateres en gang hver minut.

OBS: Filen med eksemplet startet forfra, når den kører på PC’en ser man ikke den blå baggrund eller boks mere.